Kayıhan Pala: Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları bilimsel bir izdüşümle yapılmıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında deprem anından itibaren bölgede atık yönetim planına göre neler yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesini, 15 günlük cevaplanma süresi geçtikten sonra, gecikmeli olarak yanıtladı.

Kayıhan Pala: Deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları bilimsel bir izdüşümle yapılmıyor
Yayınlama: 22.08.2023
A+
A-

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala’nın, deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında deprem anından itibaren bölgede atık yönetim planına göre neler yapıldığına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

 Halk Sağlığı profesörü Pala, yanıtın yetersiz ve ilgisiz oluşunu eleştirerek şunları aktardı:

“Verilen yanıtta, Bakanlığın “Afet bölgesinde enkazın kaldırılmasına yönelik koordinasyon”dan sorumlu olduğu bildiriliyor ve Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 44. Maddesine vurgu yapılıyor. Ancak yıkıntı atıklarının yönetiminin nasıl sağlandığına ilişkin hiçbir somut bilgi veya veri yer almıyor. Bakanlık, deprem bölgesinde kurulması gereken kriz merkezleri ve afet atıkları ile ilgili sorularımızı maalesef yanıtsız bırakmıştır.

Ayrıca Bakanlığın asbeste ilişkin “Alanda asbest ölçümüne dair çalışmalar yapılmış olup, tespiti halinde asbestli malzeme bertaraf edilecektir.” biçimindeki açıklaması, bugüne kadar Bakanlık tarafından herhangi bir enkazda asbest saptanmamış olduğunu da (gözlemlerin ve meslek örgütlerinin raporlarının aksine) gösteriyor. Asbest ölçüm sonuçları da paylaşılmıyor.

Bakanlığın yanıtında yer alan “Geçici döküm alanlarında tozumayı engellemek üzere toz bastırma sistemleri, su püskürtme işlemleri yapılmakta ve güvenlik amaçlı tel çit teşkili tamamlanmıştır.” ve “Atık yağ, pestisit, boya, petrol ve türevi atıklar, tıbbi ilaçlar gibi tehlikeli atıkların, belirlenen alanlarda ayrılması ve çevre lisanslı tesislere gönderilerek bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.” açıklamaları ise deprem bölgesindeki gözlemlerle, TTB ve TMMOB raporlarıyla ve bağımsız medya organlarında yer alan haberlerle örtüşmüyor, çelişki içeriyor.”

TMMOB tarafından yayınlanan “6 Şubat 2023, Kahramanmaraş Depremleri Raporu”nda, depremin yaşandığı bölgede 104 milyon tonun üzerinde inşaat yıkıntı atığı oluştuğunun öngörüldüğüne dikkat çeken Pala; Bakanlığın yanıtının deprem sonrasındaki enkaz kaldırma çalışmalarının bilimsel bir izdüşümden yapılmadığını gösterdiğini ve bu durumun bölgede yaşayan ve çalışanların sağlığı ve çevre için büyük risk taşıdığını söyledi.

Pala, depremler sonrası ortaya çıkan riskleri en aza indirmek ve etkilenen nüfusun sağlığını korumak için doğru bir atık yönetim sisteminin önemine dikkat çekti.

Haber Merkezi