Bursa’nın deprem fayları belirlendi

Şehir plancısı Bayram Vardar, Bursa metropoliten çevre düzeni planı çerçevesinde yakın geçmişte Bursa’nın bütün fay hatlarının belirlendiğini söyledi. Bursa’nın 100 yıllık şehir planlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vardar, “Bursa’nın deprem konusunda ihtiyacı olan tüm veriler elimizde var” dedi.

Bursa’nın deprem fayları belirlendi
Yayınlama: 08.04.2023
A+
A-

Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi işbirliği ile konferans düzenlendi. Konferans Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi işbirliği ile Bursa Akademik Odalar Birliğinde düzenlendi. Şehir Plancısı Bayram Vardar ile Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Handan Türkoğlu konuşmacı olarak katılım gösterirken çok sayıda mimar ve şehir plancısı programı takip etti. Bursa’nın geçmişten günümüzde uzanan şehir planlarının anlatıldığı programda daha yaşanabilir bir Bursa için neler yapılması gerekildiği tartışıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Bayram Vardar, “Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir kez daha hatırladığımız deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak, gelecek Bursa’nın tahayyülüyle alakalı geçmişte neler tecrübe edildiyse bu tecrübelerin teknik, idari ve hukuki yansımaları çerçevesinde neler olduğunu hem Mimarlar Odası hem de Şehir Plancıları Odası’ndan oluşan bir teknik heyet katılımıyla Bursa’da geçmişten bugüne tahayyülünün yapıldığı bir seminer. Esas gaye gelecek Bursa’sının daha yaşanabilir olması ile alakalı çalışmaların neler olması ve nasıl olması gerektiği ile ilgili çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda Bursa’nın yaklaşık yüzyıl önce başlayan planlama kültürünün gelecekte nasıl olması gerektiği ile alakalı bir takım teknik analizlerinin yapıldığı, 2011-2013 yılları arasında teknik heyetin Bursa’nın geleceğinin planladıkları temel sorunlar ele alındı. Yeşil alanlar ve deprem gerçeği ki bu şu anda çok güncel, planlara nasıl yansıması ile alakalı daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmayla ilgili gözden geçirildiği faydalı bir çalışma oldu” şeklinde konuştu.

Bursa’nın fay hatlarının haritalandırıldığını ve yerel yönetimlerin mikro bölgelendirme çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Vardar, “Bursa metropoliten çevre düzeni planı çerçevesinde yakın geçmişte Bursa’nın bütün fay hatları belirlendi. Bursa’nın deprem konusunda ihtiyacı olan veriler elimizde var. Şu anda yerel yönetimler mikro bölgelendirme dediğimiz daha dar alanlarda bina ölçeğinde çalışmalar yapıyorlar. Bunlar tabi gelecek Bursa’sının daha yaşanılabilir olmasını sağlayacak çalışmalar. Aslında zemin ile yapı ilişkisini sağlayan tüm veriler var artık. Bundan sonra yapılması gerekenler hem teknik insanların hem de yurttaşlarımızın bu gerçeği göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarını buna göre belirlemesi gerekiyor” dedi.

İHA