Müze denilince Bursa’da akla gelen beş yer

Müze denilince Bursa’da akla gelen beş yer
Yayınlama: 24.10.2022
A+
A-

Müzeler, insanlara medeniyetlere ait eserleri bir arada sunarak bizi geçmişe taşıyan köprü görevi görür. Müzeler ile bireyler kültürler arasında bağ oluşturur. Müzeler bizi farklı kültürlerin terinde yolculuğa çıkarır. Bursa’yı tanımak için ilk başvurulacak yerlerin başında da o nedenle müzeler geliyor.Bursa’nın kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak için ziyaret edilebilecek müzelerini bu yazımızda derledik.

Günümüze kadar birçok medeniyete, krallıklara ev sahipliği yapan Bursa’da ilk yaşam izleri binlerce yıl öncesine dayanır. Bitinya, Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı’nın sayısız izlerini taşıyan Bursa’yı tanımak için ilk başvurulacak yerlerin başında müzeler geliyor.  Tarihi boyunca pek çok olaya, birbirinden farklı hayatlara tanık olan Bursa’da müzeler ile tarihte yolculuk yapabilirsiz. Bursa’da müzeleri gezerek Bursa’nın geleneksel yaşam kültüründe unutulmakta olan örf ve adetlerini de öğrenebilirsiniz.

BURSA KENT MÜZESİ

Bursa Kent Müzesi

Bursa Kent Müzesi kentin kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik zenginliğini tanıtmak ve yarının kentlilerine yol gösterebilmek amacındadır. Bu amaç doğrultusunda müzede, Bursa ile ilgili her türlü belge, eşya, kitap, görsel malzeme, ses ve görüntü kayıtlarını bünyesinde bulundurur. Bursa Kent Müzesi’nde verilere dayalı geçici ve sürekli sergiler düzenlenmektedir. Müzede modern müzecilik anlayışının gerektirdiği vizyonda ziyaretçi ile karşılıklı ilişkiye dayalı interaktif bir ortam sunmaktadır. Müze üç kattan oluşmaktadır.

Adres: Hocaalizade Mahallesi, Atatürk Cad. No:8, 16010 Osmangazi/Bursa
Ziyaret  Saatleri: 09:30-17:30

MERİNOS TEKSTİL SANAYİ MÜZESİ

Bursa Merinos Tekstil Müzesi

Açılışının 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirildiği, Cumhuriyet ve Bursa tarihinin sembol işletmelerinden biri olan Merinos Yünlü Müessesi restore edilerek müze mimarisine uygun bir biçimde tasarlanmıştır. 

Sergileme düzeniyle ilgili olarak oluşturulan konseptte, eski Bursa Merinos Fabrikası’nda gerçekleştirilen üretim sürecinin bölümlerinden tanıtılması hedeflenmiştir. Bu amaçla bu müzede ham yün elyafın gelişinden, ipliğin oluşumu, iplikten dokumanın elde edilmesi, boya ve terbiye işlemlerinin yapılması ve konfeksiyon ürünlerinin elde edilmesine kadar olan üretim sürecinde kullanılan makinalar ve malzeme örnekleri dört ayrı salonda sergilenecek biçimde bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca müzede elyaf, iplik ve kumaşların fiziksel ve kimyasal testlerinde kullanılan cihazlara yönelik bir laboratuvar bölümü oluşturulmuştur. Müzede oluşturulan tasarımda tekstil makinalarının daha rahat algılanabilmesi için bir dolaşım aksı detaylandırılmıştır. Dolaşım aksının müzede ziyaretçiler tarafından mümkün olduğunca net bir şekilde algılanması ve böylelikle ilginin makinalar üzerinde yoğunlaşması hedeflenmiştir. Aynı zamanda müze ziyaretçilerinin tekstil makinaları ve yapılan üretim safhaları hakkında bilgi alabilmeleri için çeşitli bilgilendirme panoları da arka taraftaki duvarlarda ve ziyaretçi yolunun yanlarında konumlandırılmıştır.

Adres: Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Doğu Kapısı Girişi Osmangazi/Bursa

Ziyaret Saatleri: 09:30-17:30

BURSA GÖÇ TARİHİ MÜZESİ

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Bursa Göç Tarihi Müzesi Bursa’da tarih öncesinden günümüze kadar var olan yoğun göç hareketlerini anlatmak ve farklı anlatımlarıyla her yaş grubundan her milletten ziyaretçilerin zihninde ‘Göç’ algısını tüm yönleri ile canlandırmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca teknolojinin çeşitli olanakları kullanılarak interaktif hale gelen müze ile özellikle göç yolculuklarının çilesine dair Balkan, Kırım ve Kafkasya’dan Bursa’ya yapılan göçlerin canlandırmalarına da yer verilmektedir.

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Doğu Girişi 2. Kat (Tekstil ve Sanayi Müzesi Üst Katı) Osmangazi /Bursa
Ziyaret Saatleri: 09:30-17:30

BURSA MERİNOS ENERJİ MÜZESİ

Bursa Merinos Enerji Müzesi

Bursa Merinos Enerji Müzesi , Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası’na elektrik üretimi sağlayan 3200 metrekarelik alana sahip elektrik santrali binasında 7 Eylül 2012 tarihinde açılmıştır. Müze tasarımı iki temel noktadan hareket eden bir kurgu ile ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi tarihi öneme sahip atıl durumdaki makinelerin orijinal yapısının bozulmadan korunması , ikincisi ise elektrik santralinin bir müze olarak yaşamasını sağlayacak olan tasarımsal niteliklerin oluşturulması olmuştur.

Müzede; Elektriğin, medeniyetin gelişimi ve değişimi üzerindeki etkisinin yansıtılması hedeflenmektedir. Gündelik hayat ve sanayi üretim gereçleriyle elektrik enerjisi olgusunun önemini vurgulamak müzenin bir başka amacı olmuştur. Müzede ergilenen objeler bu doğrultuda seçilmiştir. Müzede elektrik santralinin gerçek işlerliğinin yanısıra Bursa’da elektrik tarihi; Dünya’da, Türkiye’de ve Bursa’da elektrik tarihi elektrik öncesinde kullanılan aydınlanma araçları ve elektrik enerjisinin üretim safhaları fotoğraf , animasyon ve canlandırmalar ile aktarılmaya çalışılmıştır.

Adres: Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Parkı Kuzey Kapısı/ Bursa
Ziyaret Saatleri: 09:30-17:30

BURSA YAŞAM KÜLTÜRÜ MÜZESİ

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi

18. yüzyıl Geleneksel Tük Mimarisinin güzel bir örneği olan bu tarihi konak ,Bursa’da  deri tabakhaneleri  olan ve Bursa’ya ilk trikotaj makinelerini getiren  Hasan Eşref Efendinin ailesi için yaptırmış olduğu bir yapıdır. Bursa’nın geleneksel yaşam kültüründe unutulmakta olan örf ve adetlerin canlandırmalarla anlatıldığı  müzede  aynı zamanda geleneksel hayatta kullanılan objeler ve sahnelerde izlenime sunulmuştur. Bu müzede çeyiz geleneğinden sünnet adetlerine, misafir ağırlamadan hacı tehniyelerine, hamam kültüründen Gezek kültürüne kadar Bursa’nın  yaşam kültürünü yansıtacak pek çok konu işlenmiştir. Yapının hem sofa hem de odalarında yaşayan müze anlayışıyla geçmişi yansıtan etkinlikler  bu alanlarda yapılmaktadır.

Adres: Alipaşa Mahallesi 3. Başar Sok. No:9 16040 Osmangazi/Bursa
Ziyaret Saatleri: 09:30-17:30