BVHO Başkanı Baysal: Yasa çıksa da ötenazi uygulamayacağız

Bursa Akademik Odalar Birliği ‘Hayvanları Koruma Kanunu tasarısı’na karşı basın açıklaması gerçekleştirildi. Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Baysal, “Sahipsiz hayvanların itlafına sebep olacak her türlü uygulamanın karşısındayız” dedi.

BVHO Başkanı Baysal: Yasa çıksa da ötenazi uygulamayacağız
Yayınlama: 24.05.2024
A+
A-

AKP öncülüğünde “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle sokak hayvanları ile ilgili Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılacak değişiklik kapsamında sahipsiz köpeklerinin “uyutulması” önerisine yönelilk tepkiler büyümeye devam ediyor.

Bursa Veteriner Hekimleri Odası bugün bir basın açıklaması yaparak sahipsiz köpeklerin uyutulması önerisine karşı çıktıklarını açıkladı. Açıklamaya TMMOB’a bağlı çok sayıda odanın yanı sıra STK temsilcileri de katılarak destek verdi.

VETERİNER HEKİMLERDEN GÖRÜŞ ALINMADI

Açıklamada konuşan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Melike Baysal, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıkları’nın iş birliğinde hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu’nun yasa değişiklik tasarısı için Türk Veteriner Hekimleri Birliği, veteriner hekim meslek örgütleri, ilgili meslek örgütleri ya da STK’ların görüşünün alınmadığını söyledi.

UYGULAMA KABUL EDİLEMEZ

Tasarının içeriğini bilmediklerini ve basından edindikleri bilgilere göre taslağın bilimsellikten uzak, uygulanması mümkün olmayan, toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikleri içerdiği ve ülkemize bu alanda bir 20 yıl daha kaybettireceği kaygısı taşıdıklarını dile getiren Baysal, “Veteriner hekimler olarak sahipsiz hayvanların itlafına sebep olacak her türlü uygulamanın karşısında olduğumuzu, bu uygulamaların hayvan refahı açısından kabul edilemez olduğunu kamuoyu ile paylaşma zorunluluğu hissediyoruz.” dedi.

BELEDİYELER SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ

2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu öncesinde, sahipsiz hayvanların insani olmayan yöntemlerle yok edildiğini, ancak gelişen toplumsal bilinç ve itirazlar sonrası 5199 sayılı kanun çıkarılmasıyla beraber her türlü itlafın yasaklandığını hatırlatan Baysal, “5199’a göre yerel yönetimler geçici bakımevi kuracak, sahipsiz hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirerek, kısırlaştırıp, aşılayarak yaşadığı bölgeye geri bırakacaktı. Yani yerel yönetimler sahipsiz hayvanların sağlıklı yaşamaları ve refahlarını sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak kanuna rağmen yerel yönetimler, birkaçı dışında maalesef kanunda geçen yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirmemiştir. Seçimden seçime sahipsiz hayvanları hatırlayan yerel yönetimler sahipsiz hayvanlar için kaynak ayırmak yerine tüm yükü kurumlarda çalışan veteriner hekimlerin üzerine bırakmışlardır.” şeklinde konuştu.

Baysal özetle kanunun çıkarıldığını, sorumlulukların verildiğini ancak denetimlerin yapılmadığını, bütçe ayrılmadığını ve kanuna uymayanlara yaptırım uygulanmadığını dile getirdi.

Sahipsiz hayvanlar ile ilgili en çok gündeme getirilenlerden ve itlafa zemin hazırlamak için kullanılan argümanlardan birinin de kuduz ve diğer hayvanlardan insanlara geçen zoonotik hastalıklar olduğunu ifade eden Baysal, Dünya Sağlık Örgütü’nün bilinenin aksine kuduz kontrolü açısından, sahipsiz köpeklerin itlaf edilmelerine geniş ölçüde karşı çıktığını bildirdi.

“YASA ÇIKSA DA ÖTENAZİ UYGULAMAYACAĞIZ”

Sağlıklı hayvanların ötanazisi ve itlafının veteriner hekimler açısından da etik, insani ve vicdani olmadığını, evrensel hekimlik değerleri ile de bağdaşmadığının altını çizen Baysal, “Ötanazi sadece veteriner hekimler tarafından uygulanabilir ve sağlıklı bir hayvana uygulandığında katliamdan başka bir anlam taşımaz. Sağlıklı hayvanların ötanazisi ve itlafı veteriner hekimler açısından da etik, insani ve vicdani değildir, evrensel hekimlik değerleri ile de bağdaşmamaktadır. Veteriner hekimler olarak bizler bu yasa çıksa da ötanazi yapmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Baysal ayrıca bu yöntemin sanıldığının aksine maliyet açısından da avantajlı olmadığını açıkladı.

Baysal, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve meslek odaları olarak çözüm önerilerini şöyle açıkladı:

Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmalıdır.

Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinde nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamı sağlanmalıdır

İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarında destek alınmalıdır.

Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmeli, üretim yapılacaksa ilgili bakanlığın denetimi ve mutlaka veteriner hekimlerin denetimi ve onayıyla yapılmalıdır.

Sahipsiz kedi ve köpeklerin sokaktan sahiplenilmesi özendirilmeli, sahiplenilmesi halinde kimliklendirilmesi ile ilgili zorluklar ortadan kaldırılmalıdır

Çevreye uyum gösteremeyen, yaşlı, zayıf, engelli vb. köpekler ve kediler sahiplendirilinceye kadar veya hayatları boyunca bakımevlerinde kalmalıdır

Hayvan sahiplenme şartları yeniden düzenlenmelidr.

Sokağa terkedilen hayvanlara ilişkin hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır

Önemli bir sokak hayvanı kaynağı olan kırsal yerleşim alanları ile tarım işletmelerindeki hayvanlar denetim altına alınmalıdır

Ayrıca, sahiplendirmenin özendirilmesi, devletin bu konuda destek vermesi, bireysel sahiplenmenin yanı sıra, ülkemizde bulunan çok sayıda şirketin ve kamu kurumlarının hayvanları sahiplenmesi sağlanmalıdır

Çözüm için başta meslek örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütleri ve diğer gönüllülerden yardım alınmalı, destekleri istismar eden kişi ve kurumlar denetlenmelidir.

Haber Merkezi