Yargıtay kararı: Sosyal medya yazışmaları da delil olacak

Borcunu inkar ederek ödemeye yanaşmayanlara Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, alacak davalarında mail, whatsapp, facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde olduğuna hükmetti.

Yargıtay kararı: Sosyal medya yazışmaları da delil olacak
Yayınlama: 09.01.2023
A+
A-

Borcunu inkar ederek ödemeye yanaşmayanlara Yargıtay’dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, alacak davalarında mail, whatsapp, facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde olduğuna hükmetti.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tarafından 2017/1014 Esas ve 2020/4488 Karar sayılı ilam ile alacak davalarında mail, whatsapp, facebook gibi elektronik ortamlarda yapılan yazışmalar belge ve delil niteliğinde olduğuna ilişkin içtihat geliştirildi. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak mahkemeler nezdindeki ispat vasıtaları da farklılaşarak günümüz koşullarına göre şekilleniyor. Yaptığı tüm görüşmelere rağmen alacağını tahsil edemeyenler mahkemelerin yolunu tutuyor. Alacak ve borç ilişkilerinin ispatında artık mail ve elektronik ortamdaki diğer yazışmalar da Yargıtay tarafından delil olarak kabul ediliyor. Uzmanlar; taraflar arasındaki ilişkinin ve sözleşmenin varlığına delalet eden elektronik ortamlardaki her türlü yazışma ve mesajların bir yargılamada delil olabileceği düşüncesiyle hareket etmelerini tavsiye ediyor. Alacak davalarında her türlü elektronik ortamda yapılan yazışmalar delil niteliğinde değerlendiriliyor.

Borcu olmamasına rağmen icra takibine maruz kalan vatandaş, borçlu olmadığının tespiti için mahkemeye başvurdu. Mahkemece, alınan bilirkişi raporu doğrultusunda sonuca gidilerek davanın reddine karar verildi. Karar davacı tarafından temyiz edilince devreye Yargıtay 13. Hukuk Dairesi girdi. Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Bilirkişi raporunda; taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı tespiti ile vekalet ücreti hesaplanmıştır. Oysa davalı avukat tarafından davacıya gönderilen mail yazışmasının değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) ‘Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu kanuna göre belgedir.’ yazılıdır. Bu düzenleme ile mail yazışmaları da belge olarak kabul edilmiştir. O halde, mahkemece mail yazışmaları ve davacı tarafından yapılan ödemeler değerlendirilerek davacının borçlu olup olmadığına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir.”

İHA