Veteriner hekimler iş bırakmaya hazırlanıyor

Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası, “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamının veteriner hekimleri kapsaması için çağrı yaptı. Açıklamada ayrıca veteriner hekimlerin 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde 1 (bir) gün süreyle iş bırakacağı duyuruldu.

Veteriner hekimler iş bırakmaya hazırlanıyor
Yayınlama: 07.08.2023
A+
A-

Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası, veteriner hekimlere yönelik şiddet vakalarında yaşanan artışa dikkat çekmek için yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Veteriner hekimlere yönelik şiddet olaylarının “Sağlıkta Şiddet Yasası” kapsamında değerlendirilmediğine dikkat çekilen açıklamada, veteriner hekimlerin yaşama koşullarının yasalara göre düzenlenmesi için çağrı yapıldı.

Ayrıca veteriner hekimlerin 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde 1 (bir) gün süreyle iş bırakacağı duyuruldu.

Toplumda şiddet olaylarının arttığına dikkat çekilen açıklamada veteriner hekimlerin de şiddet olaylarının mağdurları arasında  olduğu belirtildi.

Açıklamada  “2022 yılı Nisan ayında, tam da Dünya Veteriner Hekimler Günü öncesinde, toplum sağlığını korumaya çalışırken görevi başında öldürülen Veteriner Hekim Volkan Lale’nin katilinin cezası henüz kesinleşmemişken, geçen ay İzmir’de, geçtiğimiz hafta da başka bir meslektaşımız Ankara’da muayenehanesinde saldırıya uğradı” denildi.

Veteriner hekimlerinin halk sağlığı koruyucusu olduğuna vurguda bulunan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Unutulmamalıdır ki; veteriner hekimlerin toplum için sağlıklı gıdanın kontrolünü yaparken baskıya, mobbinge uğraması, aşılamaya giderken tehdit edilmesi, üreticiye destek olurken güvende olmaması, yerel yönetimlerde sahipsiz hayvanlar için çalışırken mobbinge, lince uğraması, kendi özsermayesi ile kurduğu muayenehanesinde güvenli olmayan koşullarda çalışmak zorunda bırakılması, esasen toplum sağlığının, hayvan refahının, ülke hayvancılığı ve ekonomisinin saldırıya-şiddete uğramasıdır! Veteriner hekimlerin, hangi alanda çalışırsa çalışsın aynı zamanda kamu hizmeti verdiği göz ardı edilmemelidir.”

“VETERİNER HEKİMLERİN YAŞAM KOŞULLARI YASALARA GÖRE DÜZENLENMELİDİR”

“Veteriner hekimler her şeye rağmen pandemide olduğu gibi depremde de gıda işletmelerinde, köylerde ve muayenehanelerindeki görevlerini aksatmadılar, hastalarını bırakmadılar. Ancak bunca özveriye karşın, toplumun ve yetkililerin gözü önünde her gün darp ediliyor, bıçaklanıyor, hatta öldürülüyorlar. Buna karşın, tüm ısrarlarımıza rağmen veteriner hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamı dışında tutulmaktadırlar. Oysa veteriner hekimler yasalar önünde sağlık çalışanıdır, bizlere karşı işlenen suçlar da dahil, özlük haklarımız, veteriner hekimlerin yaşam ve çalışma koşulları mevcut yasalara uygun düzenlenmelidir.”

21 AĞUSTOS’TA İŞ BIRAKACAKLAR

“Mesleğimize yönelik artarak devam eden şiddeti görmezden gelenlerin de bu saldırıda sorumluluğu olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Görevi başında şiddete uğrayan meslektaşımız Veteriner Hekim Ceren Eroğlu’nun yanında olduğumuzu bildirir; yaşatmayı ve şifa vermeyi ilke edinmiş bir meslek grubu olarak, sesimizi duyurmak için kritik noktalar ve durumlar hariç tüm çalışma alanlarımızda 21 Ağustos 2023 Pazartesi tarihinde 1 (bir) gün süreyle iş bırakacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Tüm vatandaşlarımızın anlayışını bekliyor ve esasen toplumun karşı karşıya olduğu riskleri gündeme getirecek olan bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz.”