Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan Anayasa değişikliği teklifine ‘hayır deme’ çağrısı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), başörtüsü üzerinden başlayan tartışmalar sonrası gündeme gelen Anayasa’nın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik yapılması teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, Meclis’e “Hayır” deme çağrısında bulundu. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’ndan Anayasa değişikliği teklifine ‘hayır deme’ çağrısı
Yayınlama: 28.12.2022
A+
A-

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), başörtüsü üzerinden başlayan tartışmalar sonrası gündeme gelen Anayasa’nın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik yapılması teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, Meclis’e “Hayır” deme çağrısında bulundu.

TKDF, Cumhur İttifakı’nın Meclis’e getirdiği ‘başörtüsü’ ve ‘aile yapısının tanımlanmasına’ yönelik Anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, kadınların söz konusu teklifi kabul etmedikleri ifade edililerek, başta muhalefet partilerine, milletvekillerine ve kamuoyuna seslenildi.

Anayasa değişikliğine “Hayır” deme çağrısı yapılan açıklamada, Medeni Kanun ile kadınların güvence altına alınmış hak ve hürriyetlerinin önünde bir engel oluşturulacağı vurgusu yapıldı. TKDF Başkanı Canan Güllü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak, anayasa değişikliği teklifini kabul etmediğimizi bildiriyor, başta muhalefet partileri olmak üzere tüm milletvekillerini ve kamuoyunu bu teklife karşı hayır demeye çağırıyoruz” denildi.

TKDF’nin açıklaması şöyle:

“Hiçbir kadın ve LGBTİ+ örgütünün hazırlık sürecine dâhil edilmediği Anayasa değişikliği teklifinde din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddeye, “temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılmasının, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacağı” ve “hiçbir kadının dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacağı ve bu nedenle kınanamayacağı, suçlanamayacağı ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacağı” hükmü eklenmesi ve “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” başlıklı 41. maddede ise “evlilik birliğinin ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabileceği” yönünde değişiklik yapılması öngörülüyor.

‘İKTİDARIN İYİ NİYETİNDEN ENDİŞELİYİZ’

İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atan iktidarın iyi niyetinden endişeliyiz. Anayasa’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir ” denilmektedir. Ayrımcılığı zaten yasaklayan ve devlete bu yönde sorumluluk yükleyen bu maddeye rağmen sözde ayrımcılıkla mücadele adına Anayasa değişikliği yapılmak istenmesi düşündürücü ve tehlikelidir

Yakın tarihte Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak hak kayıplarımızı hatırlatarak hafızaları tazelemiştik. Başta Anayasamız ve Medeni Kanun olmak üzere CEDAW, AİHS ve diğer uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan temel hak ve hürriyetlere rağmen kadınların nasıl giyineceğini, ne şekilde örtüneceğini düzenleme çabası içine giren, Medeni Kanun’la düzenlenen haklarımızın elimizden alınmasına kadar gidebilecek yolu açan, ayrımcılık ve nefret söylemini adeta meşrulaştırarak laik, çoğulcu ve demokratik devlet ilkelerine de aykırı olan bu teklifi kabul etmiyoruz.

‘KADINLARIN YAŞAM HAKLARINI GÜVENCE ALTINA ALIN’

Anayasa’nın eşitliği düzenleyen 10. maddesini görmezden gelerek, sözde ayrımcılığı önlemek adına yapılan bu değişiklik teklifi yerine; adalete ve sağlık hizmetlerine erişimde, eğitimde, siyasete katılımda, istihdamda, fiili eşitliğin sağlanarak kadınların şiddetten uzak yaşam haklarının güvence altına alınması talebimizdir.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak, anayasa değişikliği teklifini kabul etmediğimizi bildiriyor, başta muhalefet partileri olmak üzere tüm milletvekillerini ve kamuoyunu bu teklife karşı hayır demeye çağırıyoruz.”

Haber Merkezi