TTB Merkez Konseyi’nden Bursa’ya Dayanışma Ziyareti

Türk Tabipleri Birliği’nin ‘Emek Bizim Söz Bizim’ eylem süreci kapsamında yaptığı il gezileri ve sağlık emekçileri ile buluşmalar Bursa’da devam etti.

TTB Merkez Konseyi’nden Bursa’ya Dayanışma Ziyareti
Yayınlama: 15.09.2023
A+
A-

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık’ın olduğu heyette Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, BTO Yönetim Kurulu Üyeleri ve SES Bursa Şubesi Başkanı İrfan Açık yer aldı.

Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Bursa Mudanya Devlet Hastanesi buluşmaların ardından Mudanya 1 Nolu Mütakere Aile Sağlığı Merkezi’nde sağlık emekçileri ziyaret edildi. Hekimler ve sağlık emekçilerinin görüş ve önerileri dinlendi. Birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Gün sonunda Bursa Tabip Odası’nda bir toplantı yapıldı. Toplantıda hekim sorunları ve önümüzdeki eylem süreci ele alındı.

Sağlıkta şiddet, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile süregelen piyasalaştırma politikaları, çoklu kriz ortamında artan hak kayıpları, hekimlik mesleğinin itibarsızlaştırılması gibi sağlık ortamının karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Haber Merkezi