TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu: ‘Ekonomik kriz mimar, mühendis ve şehir plancılarını derinden etkiliyor’

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu özel sektörde ücretli ve serbest çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının sorunlarına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik krizin, emekçileri olduğu gibi mimar, mühendis ve şehir plancılarını da derinden etkilediğine dikkat çekildi.

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu: ‘Ekonomik kriz mimar, mühendis ve şehir plancılarını derinden etkiliyor’
Yayınlama: 18.07.2023
A+
A-

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu, özel sektörde ücretli ve serbest çalışan mimar, mühendis ve şehir plancılarının sorunlarına dikkat çekmek için Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Krize ve etkilerine rağmen meslektaşlarının düşük ücretlerle çalışmaya zorlandığı ifade eden Şimşek, işten çıkarmalarla tehdit edilen mimar, mühendis ve şehir plancılarının güvencesiz çalışma hayatına zorlandığı ve istihdam alanlarının daraltıldığı belirtti.

Mesleklerin kamusal işlevlerinin ortadan kaldırıldığını, genç meslektaşlarının tecrübe eksikliği nedeniyle zorluklarla karşılaştığını, işyeri kaynaklı sorunların arttığını vurgulayan Şimşek, mimar, mühendis ve şehir plancılarının fiziksel, psikolojik ve mesleki sorunlarla karşı karşıya olduğu da ifade etti.

“MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARI MESLEK DIŞI İŞ ALANLARINA YÖNELMEKTEDİR”

Aşırı iş yükü, dinlenememe, mobbing, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin eksikliği gibi sorunların giderek arttığı dikkat çeken Şimşek, “Ülkenin ve mesleğin içinde bulunduğu kriz, işsizlik, düşük ücretli çalışma ve temel haklardan yoksun olma durumları kaygıyı artırmaktadır. İşsizlikle, işten çıkarmalarla boğuşan meslektaşlarımız meslek dışı iş alanlarına yönelmektedir.” dedi.

“ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜ TEKRAR YÜRÜRLÜĞE KONMALIDIR”

SGK ile TMMOB Arasındaki Asgari Ücret İş birliği Protokolü’nün yeniden yürürlüğe konulması gerektiğine işaret eden Şimşek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan ‘SGK ile TMMOB Arasında İş birliği Protokolü’ SGK tarafından 9 Haziran 2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Protokole göre birliğimiz, ücretli çalışan meslektaşlarımız için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumuna iletmekte ve kamuoyuna duyurmakta, SGK ise meslektaşlarımızın aldığı ücretin TMMOB tarafından belirlenen asgari ücretin altında olmaması için gerekli tedbirleri almaktaydı.
Protokolün esasını oluşturan yükümlülükleri tarif eden hükümler SGK tarafından önce Protokolden çıkarılmak istenmiş, Birliğimizin sistemin sağlıklı işlemesi için mevcut protokolün aynen korunması gerektiği yönündeki ısrarı üzerine Protokol hukuka aykırı bir biçimde tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Protokol işleyişi süresince özel sektörde çalışan üyelerimizin ücretlerinde iyileşmeler olmuş ve SGK bildirimlerinin gerçek ücret üzerinden yapılması sağlanmıştır. Böylece bir nebze de olsa kayıt dışı çalışmanın önüne geçilerek meslektaşlarımızın sosyal güvenceleri adına olumlu bir adım atılmış ve prim ödemeleri konusunda kamunun yaşadığı parasal kayıplar da önlenmiştir.
SGK tarafından Protokolün tek taraflı olarak feshedilmesi ile ücretli çalışan meslektaşlarımız düşük ücretle çalışma ve primlerinin eksik yatırılması sorunuyla ile karşı karşıya bırakılmış, kayıt dışı istihdamın önü açılmıştır. Gerçekleşmeyen prim ödemeleri nedeniyle de kamu zarara uğratılmıştır. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, aklını ve emeğini ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için kullanan, insanca bir yaşam uğruna alın terini döken yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının düşük ücretler ile kayıt dışı istihdam edilmesi ve kamunun zarara uğraması engellenmelidir.
İşsizlik ne yazık ki artık serbest çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının da sorunlarının başında gelmektedir.
Kontrolsüzce açılan üniversiteler ve arttırılan kontenjlar nedeniyle her yıl binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı iş bulamamakta bunun getirdiği sorunlara paralel olarak haksız rekabetle boğuşmakta diğer yandan hukuksal olarak takip edilemeyen en az asgari proje bedelleri nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşamaktadırlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı krizi görünmez kılmak adına Yapı Birim Maliyetlerini dahi güncellemezken; Yapı sektöründe bu maliyetler üzerinden belirlenen Serbest Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri bir yılı aşkın süredir enflasyonun oldukça gerisinde kalmakta; Mimar ve Mühendisler iki katı çalışıp, yarısı kadar kazanma noktasına getirilmektedirler.”

Haber Merkezi