CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala: Vekillerin önergeleri eksik, geç veya hiç yanıtlanmıyor?

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, milletvekillerinin, ülke sorunlarına ilişkin verdikleri önergelerinin eksik, geç veya hiç yanıtlanmaması nedeniyle yürütmenin denetlenmesi görevlerinin engellenmesine ilişkin olarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yazılı olarak cevaplanması için soru önergesi verdi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala: Vekillerin önergeleri eksik, geç veya hiç yanıtlanmıyor?
Yayınlama: 05.09.2023
A+
A-

Milletvekilleri tarafından verilen önergelerin eksik, geç veya hiç yanıtlanmamasının, ilgili bakanlığın sorumluluğunu yerine getirmediğini gösterdiğini belirten Pala, TBMM Başkanlığı’na bağlı olarak kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu’nu göreve çağırdı. Pala konuyla ilgili şöyle devam etti;

“Seçilmiş Milletvekilleri, temsiliyet statüsü gereği, Anayasa madde 98’in yasama açısından bilgilenme hakkının yanısıraAnayasa madde 74’ün tanıdığı genel bilgilenme hakkının çifte hak sahibidirler. Bu çifte başvuru öznesi konumundaki milletvekillerinin, TBMM üyelerinin oylarıyla seçilmiş Başdenetçisi’nin, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun 5.maddesi gereği, idareye önerilerde bulunmak şeklinde belirtilen denetim kapsamını, milletvekilleri adına yapması gerekir.”

MİLLETVEKİLLERİ SAYAMANIN DENETİM İŞLEVİNİ YERİNE GETİREMİYOR

TBMM, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Pala, milletvekillerinin yasamanın denetim işlevini yerine getirememesinin açıkça hukuk devletine aykırılık oluşturduğunu,bakanlıkların ise Anayasa hükmünü ihlal etmeleri nedeniyle denetimsiz kaldığını bildirerek şu sorulara yanıt aradı:

“Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanların Anayasa madde 98/5 kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunluluk ise, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle, milletvekilinin, Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara yönelttiği yazılı soruya yanıt için tanınan 15 günlük süre bitiminde kamu denetçisine başvuru hakkı söz konusu mudur? Kamu Denetçiliği Kurumu’nun incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak şeklinde sıralanan denetim kapsamının, yaptırım yetkisi olmasa da, öneri yetkisi nasıl uygulanmaktadır?  Bu kapsamda, idareye öneriler, 27.Yasama Dönemi’nde ayrı ayrı olmak üzere, bakanlıklara ne şekilde yapılmıştır? Milletvekillerinin, seçilmişlik sıfatlarından kaynaklanan ve toplumun sorunlarına ilişkin, bakanlıklara yönelttikleri soruların yanıtsız kalması ve temsil görevini yerine getirmelerinin engellenmesi nedeniyle Başkanlığınızın Kamu Denetçiliği Kurumu’na bir önerisi olmuş mudur? “

Haber Merkezi